8 juli 2018


Over 8ste dag

8ste dag veroorzaakte op 8 juli 2018 een 5 uur durende kettingreactie van mensen, machines, bouwwerken en performances in de binnenstad van Leeuwarden. Bezoekers waren onder andere toeschouwer van de bruiloft van Anna en Steven, twee wereldrecordpogingen, een F16 op straat, Goldbergmachines en een caravan die op water reed.

De kettingreactie bestond uit maar liefst 47 culturele en sociale projecten, zogenaamde ‘schakels’. Niet eerder werkten de makers van deze projecten samen, aan zoiets groots. Met het vertellen van verhalen en het laten slagen van 8ste dag als motivatie, wisten mensen met verschillende achtergronden en levensstijlen elkaar makkelijker te vinden.

Een schakel kon een domino van boeken zijn, of een lied, of een serie vissers. Elke schakel had een eigen plek op de route en werd in beweging gezet door de voorgaande gebeurtenis. Stopte de beweging, dan stopte het geheel. Terwijl zo’n 35.000 bezoekers toekeken. Best spannend dus!

8ste dag ging over het leven. Over opgroeien, lachen, verdriet hebben en ontdekken. Over de invloed die mensen op elkaar hebben. Zoals het leven loopt, zo verloopt de kettingreactie. Vaak vloeiend en soms met een hapering. Het leven is niet perfect, maar absoluut de moeite waard om steeds opnieuw in gang te zetten. Ja, toch?

De bedenker is Marten Winters (die in 2010 met Het Schip De Lading van papier maché de woelige baren van de Waddenzee wist te trotseren).

8ste dag werd live geregistreerd door Omrop Fryslân en was de hele middag te volgen op schermen in de binnenstad, tv en online. De uitzending is nu terug te vinden op het YouTube-kanaal van de Omrop en op www.omropfryslan.nl

8ste dag is onderdeel van hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.


ANBI | Stichting 8ste dag

Officiële naam: Stichting 8ste dag
Postadres: Wijbrand de Geeststraat 24
PC en woonplaats: 8921 AM Leeuwarden
E-mailadres: margret@regelpunt.nl
KVK nummer: 67180892
RSIN nummer: 856864596
Bankrekeningnummer: NL67TRIO 0338 4628 72
BTW: NL856864596B01

Doelstelling
Het ontwikkelen en uitvoeren van een community-art projecten, waarbij alle denkbare kunstdisciplines, technologie, educatie, ambacht, volksvermaak en vooral mensen elkaar ontmoeten en samenwerken (gebaseerd op het principe van de Goldberg-machine). En voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting wil, middels kunstprojecten, laten zien dat je groot mag dromen, wat de kracht is van samenwerken en je verdiepen in, en verbinden aan een ander. Over het delen en verzamelen van verhalen, kennisoverdracht en het schijnbaar onmogelijke doen, dat avontuur aangaan en daarmee jezelf en het collectief overstijgen.

De activiteiten die de stichting heeft uitgevoerd om de doelstelling te bereiken zijn het community- art project 8ste dag in 2018. Voor mei 2022 staat de performance Man by it Skip op de rol.

Functie en namen van de bestuurders
Jaap Ikink – voorzitter
Ron Leen – penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De wijze van verwerving van inkomsten
Met hulp van een fondsenwerver worden diverse subsidiënten, fondsen en sponsoren benaderd en gevraagd of men een financiële bijdrage wil doen. Daarnaast zijn er inkomsten uit kaartverkoop bij een commerciële activiteit.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting
Is niet van toepassing.

Jaarverslag 8ste dag
Zie website.

Activiteitenverslag 8ste dag
Bekijk dit hier.