Proces-verbaal


Verdacht in de gracht

8 juli 2018, 17:22 uur, Leeuwarden, Steiger voor het Beursgebouw

Je hoort een cello. Het geluid draagt ver over het water. De cellist staat op een boot, die langzaam in beweging komt. Naast de cellist staat een vrouw, ze kijkt gespannen. Iets verderop liggen schepen kris kras door elkaar. Wat gaat hier gebeuren?

‘Proces-verbaal’ laat het publiek kennis maken met de vrouw die even later terecht staat. Zwemmers trekken de praam waarop zij staat, samen met de cellist, een verteller en een bewaker, naar de Willemskade.

‘Proces-verbaal’ wordt gemaakt door:

Wil je weten wat 1 minuut hiervoor gebeurt?

Wil je weten wat 1 minuut hierna gebeurt?