See fan bern


Dansvoorstelling van kinderen over de zee

8 juli 2018, 14:27 uur, Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

De kinderen dansen vol overgave. Je kijkt naar een verhaal dat gaat over de oude Friese zee.

De Oldehove, de scheve toren, lag vroeger aan zee. Op 8 juli brengen de jonge schoolkinderen aan deze plek. Ze vormen ook de erehaag voor de Trouwerij, de volgende schakel in de kettingreactie.

 

‘See fan bern’ wordt gemaakt door:

Wil je weten wat 1 minuut hiervoor gebeurt?

Wil je weten wat 1 minuut hierna gebeurt?